Euphoria

Because ideas are bulletproof.

Dur şunu çok isteyeyimde benim olmasın

(Source: firatdere, via firatdere)

sosislipuding:

hocamevdeunuttum:

Diren Türkiye’m

Çok güzel insanlarız aslında , ölmesek iyi !

(via makarnasuyu)

kuskuveben:

Bugün İstanbul’da  #internetimedokunma eylemine yapılan müdahaleden kareler. Polis yine iş başında!

Nar Photos

(via topraakkokusu)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter